1. شکلات را به روش بن ماری( حرارت غیرمستفیم) ذوب کنید.
2. پشت برگ‌ها را با روغن خوب چرب کنید.
3. با قلمو شکلات ذوب‌شده را روی آن بمالید.
4. برگ‌ها را در یخچال قراردهید.
5. این عمل را چند بار تکرار کنید، تا برگ شکلاتی ضخامت بیشتری پیدا کند.
6. زمانی که شکلات خوب سفت شد، به آرامی برگ را از شکلات جدا کنید.
7. در ظرف دردار قراردهید، و در یخچال بگذارید تا سفت بماند. زمان تزیین از آن استفاده کنید.