1. ابتدا زردآلو‌هاى بدون هسته را ریز خرد مى‌کنیم و با مقدار کمى آب، بخارپز مى‌کنیم به نحوى که بافت آن کاملا نرم شود.
2. سپس آن را از صافى رد مى‌کنیم . درحالى که زردآلو صاف شده را روى شعله کم حرارت مى‌دهیم، به تدریج شکر و گلاب را به آن مى‌افزاییم تا شکر کاملا حل شود.
3. سپس قبل از سرد شدن پوره، آن را در یک بشقاب تخت ریخته و سطح آن را صاف مى‌کنیم و با خلال بادام و پسته تزیین مى‌کنیم.


* چنانچه زردآلو خیلى شیرین و رسیده باشد، مى‌توانیم از مقدار کمترى آب و شکر براى تهیه پوره استفاده کنیم.
* این پوره را مى‌توان به محض آماده شدن مصرف نمود و یا مدتى در یخچال گذاشت تا خنک شود.