ابتدا بلغور را با مقداري آب بگذاريد بجوشد در حين جوشيدن يا پختن ادويجات را اضافه كنيد بعد از پختن گاهي بهم ميزنيم تا به قوام بيايد سپس هويج كرفس گوجه فرنگي را خرد كرده و اضافه كنيد و سبزيجات و سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده را اضافه كنيد و بگذاريد سوپ جا بيوفتد اين سوپ براي 5 نفر كافيست .