ابتدا هويج را رنده كرده و پياز را خلال كنيد و جو را كه قبلاى خيس كرده ايد بر روي حرارت گذاشته تا بجوشد و پياز و هويج را به آن اضافه كنيد و قارچ و كشنيز و نعناع را اضافه كنيد و ساير ادويه جات و سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده را اضافه كرده و بگذاريد جا بيوفتد و در حين خوردن روغن زيتون و ليمو ترش تازه اضافه كنيد براي 5 نفر كافيست . با توجه به اينكه اكثر خانم ها دستشان به كم گذاشتن غذا نمي رود موادها را زياد نكنند تا هميشه مزه غذا ها براي مصرف كنندگان عالي باشد و اضافه نماند و اسراف نشود .
فقط بجاي آب از شير بادام استفاده كنيد . اين جو اسيد آمينه بدن را تامين مي كند .