1. ابتدا خرماها را در آب بیندازید تا پوست آن به راحتی جدا شود. پس از این‌که پوست خرماها را جدا کردید، هسته خرما را هم درآورید.
2. خرما را با شير، عسل، کنجد، گردو، موز، پودر پسته و یخ داخل مخلوط کن بریزید و تا زمانی که خرما کاملا له و با بقیه مواد مخلوط شود مواد را مخلوط کنید.
3. وقتی مواد کاملا با هم مخلوط شدند، کمی از معجون را بنوشید. این نوشیدنی به دلیل داشتن خامه، عسل و خرما، طعم شیرین دارد، ولی اگر باز بسته به ذايقه نیاز به شکر داشت به آن شکر بیفزایید و دوباره مخلوط کنید تا شکر هم با مواد مخلوط شود.


* در مجموع اندازه‌های خرما، خامه، عسل در این نوشیدنی کاملا بسته به ذايقه شماست و می‌توانید میزان آن را کم یا زیاد کرد.