1. کلوچه و بیکن و پنیر را تکه تکه کرده ودر اسپری پخت و پز می پزیم.
2. تخم مرغ و سفیده تخم مرغ را با همزن می زنیم شیر و 5 مواد دیگر رااضافه کرده و انرا خوب ترکیب می کنیم وحداقل 2 ساعت مخلوط را بحال خود می گذاریم.
3. شعله اجاق را در 350 درجه قرار می دهیم گوشت را در مخلوط می ریزیم و به مدت 45 تا 50 دقیقه می گذاریم تا زمانی که پخته شود.