1. سیررادر برگ چغندر و ژامبون سرخ کنید.
2. تخم مرغ ونمک و فلفل رابا برگ چغندر و ژامبون ترکیب می کنیم.
3. تخم مرغ را سرخ می کنیم و روی انرا با پارمیزان می پوشانیم تا پنیر ذوب شود.