1.گوشت را به نمک و فلفل وآرد، اغشته کنید.
2. نیمی از گوشت بره را در روغن داغ سرخ کنید و گوشت باقی مانده رادر روغن ورب گوجه فرنگی،سوپ، بریزید تا بپزد.
3.کرفس، پیاز، سیر وگردوی سفید را اضافه کنید تا زمانی که گوشت بپزد از سیب زمینی پخته شده له شده، در صورت دلخواه. بعنوان چاشنی استفاده می کنیم.