پیاز و آرد، پودر کاری، زیره، جوز، و سیر، را درروغن سرخ کنید سیب زمینی شیرین، نمک، سوپ، و کدو تنبل رااضافه کرده تا به جوش اید وتا زمانی که سیب زمینی پخته شود 10 دقیقه بگذارید تا سرد شود.
مخلوط کدو تنبل رادر یک مخلوط کن بریزید تاصاف شودوسوپ رادر شیر هم بزنید بگذارید تا کاملا گرم، شود بعد در آب هم بزنید و در اخر پیاز، را اضافه کنید.
سوپ را میتوانید داخل خود کدو تنبل سرو کنید.