1.روغن زیتون راداغ می کنیم .سوسیس و گوشت را در آن بپزید، پیاز و سیر، را سرخ میکنیم تا زمانی که نرم شود
2. سوپ مرغ، 3 فنجان آب و حبوبات. را به جوش،میاوریم و به سوسیس اضافه می کنیم ودر اخر اسفناج و نمک و فلفل را به ان اضافه می کنیم.