1. هسته گيلاس‌ها را مي‌گيريم و هر گيلاس را دو قسمت مي‌كنيم، سيب‌ها را به شكل زيبايي قاچ مي‌كنيم.
2. پودر ژله را در يك ليوان آب جوش خوب حل مي‌كنيم. سپس آب سرد را اضافه مي‌كنيم.
3. مايع را در ظرف مخصوص ژله مي‌ريزيم. سيب‌ها را در آن مي‌ريزيم و گيلاس‌ها را روي سيب‌ها مي‌گذاريم، ظرف را به مدت 4 ساعت در يخچال مي‌گذاريم.
4. بعد از اين‌كه ژله بست ظرف را چند ثانيه در آب جوش قرار مي‌دهيم و در ظرف زيبايي بر مي‌گردانيم.
5. مي‌توانيم مايع ژله را براي هر نفر دريك جام زيبا بريزيم. يك قاچ سيب و يك عدد گيلاس درسته در آن بگذاريم سپس در يخچال قرار دهيم.


* نبايد ژله را در جايخي يا فريزر بگذاريم.