1. توت‌فرنگي را كاملا بشوييد و در ظرف لعابي يا بلوري به كمك گوشت‌كوب بكوبيد.
2. عسل و شير را به آن اضافه كنيد. با مخلوط كن برقي روي درجه كم يا همزن دستي خوب بزنيد.
3. سرو كنيد. در صورت تمايل مي‌توانيد اين آشاميدني را با قدري خامه ميل كنيد.