1. ماکارونی را می پزیم.
2. هویج و نخود فرنگی را سرخ می کنیم تا زمانی که ترد شود سوپ گوشت گاو و 3 مواددیگر را بان اضافه می کنیم.
3.گوشت را می پزیم و با ماکارونی پخته شده به مخلوط اضافه می کنیم.