1.گوشت چرخ کرده را به طور مداوم، 8 تا 10 دقیقه روی حرارت بگذارید.
2. لوبیا چیتی، وباقی مواد و 2 فنجان آب به گوشت گاو اضافه کنید هم بزنید و آن را برای جوشاندن آماده می کنیم.