1..سوپ را به جوش میاوریم.
2. نان را با 1 پنیر در وسط فر می گذاریم تا پنیر ذوب شود. (حدود 5 دقیقه).
3.خامه ترش و ریحان را به سوپ اضافه کنید. سوپ را با نان و فلفل و ریحان تزیین کنید و فورا سرو کنید.