1. 6 فنجان آب را به جوش بیاورید و با میسو ترکیب می کنیم.
2. توفو و سس سویا را اضافه کنید و با پیاز سرو کنید.