سوپ مرغ،را به مدت 20 دقیقه به جوش می اوریم بعد از صافی عبور می دهیم و گوشت انرا جدا کرده وبا پیاز قرمز، گوجه فرنگی، و آب آهک می پزیم ذرت را به سوپ اضافه کنید و با نان ذرت مکزیکی و گشنیز، آوکادو، و پنیر انرا سرو کنید.