1. جعفری را در روغن سرخ کرده.
2.پیاز سرخ کرده را با سیر، چیلی، تکه های فلفل، سوپ و سیب زمینی،راترکیب کرده و برای جوشاندن آماده می کنیم.
3. کلم پیچ را می جوشانیم بعد با نمک به سوپ اضافه می کنیم.