لوبیا را می پزیم. پیاز، فلفل قرمز، و سیررا سرخ کرده وبا لوبیا، 7 فنجان آب، و برگ خلیج، به جوش آورید نمک را اضافه می کنیم و برگ خلبج را از سوپ خارج کرده و انرا سرو می کنیم.