1. 2 مواداول را با هم ترکیب می کنیم تا صاف شود.
2. بیف را با آرد، نمک و فلفل، ترکیب می کنیم.
3.گوشت گاو، راسرخ می کنیم تا زمانی که بپزد بعد سیب زمینی شیرین و 8 مواددیگر را 2 تا 3 ساعت روی حرارت می گذاریم تا بپزد.سپس با نان گرم سرو میکنیم