1. سوسیس را در روغن سرخ می کنیم.
2. روغن باقی مانده رابا 1/4 فنجان آرد 20 دقیقه ترکیب کرده تا زمانی که مخلوط تیره و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در اید.
3. پیاز و4 مواد تشکیل دهنده، را در روغن سرخ کرده تا زمانی که نرم شده باشد مواد تشکیل دهنده هم بزنید و آن را برای جوشاندن آماده می کنیم .
4.بلغوررا گرم می کنیم.
5.مخلوط را در سوسیس و میگو، خرچنگ ترکیب کنید برگ خلیج را خارج کنید و با جعفری، بامیه بلغور و سس گرم انرا سرو کنید.