1. 2 مواد اول را با هم مخلوط کرده تا صاف شود.
2. بیف را با آرد، نمک و فلفل،ترکیب می کنیم.
3.گوشت گاو،را در روغن داغ سرخ می کنیم .
4. سیب زمینی شیرین، 8 مواد دیگر را با هم ترکیب کرده تابپزد و سپس آن را سرو میکنیم.