1. شعله اجاق را روی 400 درجه تنظیم می کنیم.نمک دریا و فلفل، 3 مواد اول تشکیل دهنده را به مدت 35 دقیقه در فر گذاشته سیر، زنجبیل،را به آن اضافه کرده.
2. سرکه را به مخلوط اضافه کرده واآ را در مخلوط کن صاف می کنیم.
3.پوره رادر خامه هم بزنید و روی حرارت متوسط ​​3 تا 5 دقیقه بگذارید و نمک و فلفل و دانه کدو تنبل، رادر صورت دلخواه به آن اضافه می کنیم و آن را سرو میکنیم.