1- تمام مواد را با هم ترکیب کرده و روی حرارت می گذاریم.
2-نیمی از مخلوط کدو را در یک مخلوط کن ریخته تا صاف شود.
3-سپس هر دو را با هم مخلوط کرده و سرو میکنیم.