1- 5 مواد اول تشکیل دهنده را ترکیب می کنیم ، لیمو و آهک را به جوش میاوریم.
2- میگو را اضافه کرده، و 10 دقیقه می جوشانیم. زنجبیل و لیمو و قارچ ورقه شده و گشنیز را اضافه می کنیم.
3- سپس آن را گرم سرو میکنیم.