1. میگو را می پزیم.
2. زنجبیل و سیر را در روغن داغ سرخ کرده. 5 مواد دیگر را اضافه کرده سوپ را به جوش بیاورید.
3. قارچ و فلفل را اضافه کرده تا ترد شود.
4.میگو، و ریحان، 2 مواد دیگر را اضافه کرده و در آخر فلفل را اضافه می کنیم و سرو میکنیم.