1. بستني وانيلي، خامه، شير و سه عدد آناناس را با هم مخلوط كرده و در مخلوط‌كن بريزيد.
2. بعد از ميكس شدن داخل ليوان مورد نظر ريخته و چند قطعه آناناس روي آن قرار دهيد. مي‌توانيد با خامه نيز تزيين كنيد.