1- تمامی مواد را با هم مخلوط کرده .
2-سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده . اضافه میکنیم .
3- 30 دقیقه دیگر سوپ را میکس کرده و آماده می شود . نوش جان