1-کلیه مواد را ریز کرده . درون قابلمه میریزیم .
2-سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده . داخل قابلمه میریزیم . در آخر وقتی سوپ کاملا آماده شد . پخته شد .
3-نودالیت سبزیجات را مخلوط کرده . و برای سرو آماده میکنیم . عالیه