1. کاهو و گلابی را شسته و خرد کنید.
۲. گردورا خرد کرده و به آن اضافه کنید.
۳. سس سالاد را مخلوط کرده و به آن اضافه کنید و سپس سالاد را سرو کنید