1. فيله‌ها را به صورت عمودي برش بزنيد.
2. زعفران، ماست، روغن‌زيتون، آب‌ليمو، پودرسير، پودرپياز، نمك و فلفل را در ظرفي مخلوط كنيد.
3. فيله‌ها را به مدت يك‌ ساعت درون آن بخوابانيد.
4. براي به سيخ كشيدن فيله‌ها، همانند حلزون بپيچيد.
5. ابتدا يك فيله، سپس قارچ و در نهايت فلفل‌دلمه‌اي قرار دهيد.
6. در نهايت آن را داخل تابه سرخ كنيد.