1. 12 مواد تشکیل دهنده را با هم ترکیب کرده و به مدت 8 ساعت می گذاریم تا بپزد.
2. سوپ را با خامه ترش، پنیر و گشنیز تزیین می کنیم.