1. 9 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم و به مدت 1 ساعت می گذاریم.
2. بعد رزماری و اسفناج، رابه مدت 10 دقیقه با آن ترکیب کرده.
3. سوپ را در کاسه ریخته و با پنیر تزیین می کنیم.