1. فیله‌هاي مرغ را در نمک، ادویه( پودر سیر، پیاز، فلفل‌سیاه و پاپریکا) و ماست بخوابانيد.
2. چند ساعت دریخچال نگه داريد.
3. مرغ‌ را نگینی خرد كنيد.
4. با بقیه مواد مخلوط كنيد.
5. با قاشق در تابه بريزيد، سرخ كنيد.