6ماده اول را در تابه ای با هم مخلوط کنید وقتی به جوش آمد حرارت را کم کرده درب آن را 10 دققیه بگذارید یا تا زمانیکه غلیظ شود.
سپس جعفری خرد شده و 6 ماده دیگر را در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده و به شکل 20 کوفته کوچک دربیاورید آنها را در مخلوط پیاز قرار داده درب آن را بگذارید حدود 20 دقیقه بپزد یا تا زمانیکه پخته شود با پودر بادام سرو نمایید.