1- arugula را خرد می کنیم
2- فلفل،پنیر ،گوشت گاو خشک شده و باقی مانده مواد را با هم ترکیب می کنیم
3- روی سالاد را با روغن زیتون و سرکه و نمک و فلفل پر می کنیم و سالاد را سرو میکنیم.