1. شعله اجاق را روی 425 درجه میگذاریم. ترکیب رازیانه، 1 قاشق چای خوری روغن، نمک، و فلفل را 20 دقیقه حرارت می دهیم.
2. در حالی که رازیانه داغ است، آب و 5 بعدی مواد دیگر را در یک کاسه کوچک، ترکیب کرده 3 قاشق چای خوری روغن باقی مانده،رااضافه کرده و هم بزنید.
3. شاهی،پرتقال و رازیانه بو داده و سرکه را ترکیب کرده و با دانه انار،انرا سرومی کنیم.