برای تهیه سالاد، 4 مواد اول تشکیل دهنده را در یک کاسه می ریزیم
آبلیمو و مواد باقی مانده را در یک کاسه کوچک ربخته و هم میز نیم. روی سالاد رابا سس و شربت افرا ،می پوشانیم.