1. بلال، کرفس، جعفری و پیاز را با آب، نمک و فلفل مخلوط کرده و به مدت نیم ساعت می‌پزیم.
2. سپس آن را از صافی رد می‌کنیم. آرد را با شیر مخلوط می‌کنیم و به آن اضافه می‌کنیم، سپس خامه را در داخل آن می‌ریزیم و همه آن‌ها را روی حرارت می‌گذاریم تا جوش بیاید.
3. سپس آن را در سوپ‌خوری ریخته و چند برگ جعفری روی آن می‌ریزیم.