بروشتا (Bruschetta) در حقيقت به نان تست ايتاليايي گفته مي شود كه به سير و روغن زيتون آغشته شده باشد. پستو (Pesto) در اصل سس سبز رنگ ايتاليايي است كه از برگ ريحان تهيه مي شود. مواد اصلي تشكيل دهنده اين سس در اينجا ريحان، روغن زيتون، سير تازه و كمي نمك است البته پستو اصلي به همراه مواد قبلي داراي پنير پارمسان و دانه كاج است. مي توانيد سس پستو را به مقدار معين تهيه و آن را فريز ( تا 6 ماه ميتوانيد در فريزر نگهداري كنيد) و در مواقع ضروري از‌آن استفاده كنيد. در اينجا من از پستوي يخ زده استفاده كرده ام.ا
1-بتدا نان فرانسوي را برش دهيد گوجه ها را خرد كنيدبا پستو مخلوط كرده روي اجاق به مدت ده دقيقه حرارت دهيد.
2-سيني فر را برداشته،‌ كف آن را با روغن زيتون چرب كنيدبرش هاي نان را در آن بچينيداز سس گوجه و پستو روي نان بريزدو روي آن را پنير موتزالا ريخته داخل فر بگذاريد تا پنيرذوب و طلايي رنگ شود (حدود 3 دقيقه)