1. پياز را در قابلمه بريزيد و تفت دهيد. گوشت را به آن اضافه كنيد و تفت دهيد.
2. قارچ را به آن اضافه كنيد.
3. سس‌قهوه‌اي، سوپ و سركه را در مخلوط‌كن بريزيد و به آن اضافه كنيد.
4. اين مخلوط را با گوشت و سبزیجات ترکیب کنید. اجازه دهيد تمام مواد با هم بپزند.
5. برگ‌بو را خارج کنید.
6. مخلوط را روی رشته‌فرنگی بريزيد. با چاشنی مورد نظر میل كنيد.