سیب را در یک پارچ بزرگ شیشه ای می ریزیم. آب میوه، عرق، آب و سرکه را با هم، هم بزنید و به مدت 2-4 ساعت می‌گذاریم خنک شود. 6 لیوان نیمه را با تکه های یخ پر کنید و آن را با 1 و 1/4 فنجان مخلوط میوه پر کنید.