1. سیرابی را تمیز می‌شويیم و خرد کرده و با سیر و یک پیاز کوچک و نمک و ادویه می‌گذاریم تا بپزد.
2. بعد از 4 یا 5 ساعت به آن نخود و لوبیا و گندم و جو را اضافه کرده و می‌گذاریم تا بپزد.
3. پس از 3 ساعت عدس و ماش و برنج و سبزی را هم اضافه می‌کنیم و می‌گذاریم 2 یا 3 ساعت دیگر بپزد تا کاملا آش جا بیفتد.
4. پیاز را خرد کرده و سرخ می‌کنیم و به آش اضافه کرده و مي‌گذاریم کمی بپزد. نمک و فلفل آش را اندازه می‌کنیم.