1-کره را در تابه ریخته و روی حرارت گذاشته تا ذوب شود سپس کره، مویز، لیمو و شکررا به آن اضافه کرده حدود 3 دقیقه هم بزنید.
2-برگ اسفناج و nutmeg را نیزاضافه کنید و هم بزنید تا زمانیکه اسفناجها پخته شوند باقیه مواد را اضافه کرده و هم بزنید در یک کاسه ریخته و میل کنید.