1.سیر‌ها را بشوييد و بعد پوست بگیرید.
2. برای برش‌زدن سیر، روش خلال‌کردن، رنده‌کردن، حلقه حلقه و هم چنین قطعات نامنظم و منظم ریز را می‌توان به کار گرفت .
3. سیر را به فرم دلخواه برش بزنيد و روی دستمال تمیز پهن كنيد. در معرض هوا قرا دهید و با دستمال دیگری رطوبت سیر را بگیرید.
4. زمانی که سیر برش زده می‌شود سطح مرطوب آن باعث چسبندگی در هنگام سرخ کردن می شود.
5. اگر رطوبت گرفته شود و روغن‌ داغ و به قدر کافی باشد که سیر در آن شناور شود و در لحظات آخر هم زردچوبه اضافه شود سیر داغ، خوش‌رنگ و خوب از آب در می‌آید.
6. سرخ کردن زیاد، سیر را تلخ می کند. پس از سرخ شدن، سیر را را از روغن خارج كنيد و روی الک بریزید تا روغن اضافی آن گرفته شود.