1. گوشت را به قطعات 2× 2 برش بدهيد. در روغن مايع تفت دهيد.
2. با برگ بو، پياز و آب به مدت سه ساعت روي حرارت بپزيد.
3. در يک ساعت آخر نمک و فلفل را اضافه کنيد. با ابزار مخصوص وسط سيب را بيرون بيوريد.
4. پوست آن را بگيريد و به صورت حلقه‌اي برش دهيد.
5. در اواخر پخت گوشت طوري‌که 2 پيمانه از آب آن باقيمانده باشد، پياز و برگ بو را بيرون بياوريد.
6. سيب‌هاي حلقه‌شده و پيازداغ را بيافزاييد. سرکه را به شيره‌انگور يا شيره‌خرما اضافه کنيد و هم بزنيد.
7. به خورش اضافه کنيد تا خورش بپزد و سيب‌ها تقريبا نرم شوند.
8. نشاسته‌ذرت را نیز در کمي‌ آب سرد حل كنيد.در اواخر پخت به خورش بیافزاييد.