3ماده اول را با هم ترکیب کنید فیله ها را برشهای نازک بزنید و روغن زیتون را روی فیله ریخته با ادویه آن را طعم دار کنید نیم ساعت صبر کنید گریل را آماده کرده حدود 7 الی 8 دقیقه هر دو طرف آن را گریل کنید آن را با سالسا سبزیجات سرو نمایید.