1. مارشمالو، كره و شير را روی حرارت می گذاریم تا زمانی که مارشمالو ها ذوب شوند و شکلات را اضافه و هم می زنیم.
2. مخلوط را در ظرفی که با کاغذ پوست پوشانده شده می ریزیم. 1ساعت در یخچال می گذاریم و با چاقوی داغ آن را برش می زنیم. سپس بر روي آن نمك دريا مي ريزيم.