از قبل درجه فر را روی 200 درجه سانتیگراد قرار دهید تا گرم شود.تمامی سینی فر را به اسپری نچسب آغشته کنید. نان ذرت مکزیکی را در سینی فشار دهید، لبه های نان را صاف کنید و بگذارید تا طلایی رنگ شود،( در حدود 8 دقیقه).سپس نان را از فر برمی داریم.

لوبیا ها را به طور مساوی میان نان های نازک یا چیپس بریزید، سپس سالسا و پنیر چدار را هم به داخل نان اضافه کنید.

دوباره به فر بازمی گردیم و می گذاریم 7 تا 10 دقیقه دیگر مواد گرم شود.مواد را بر روی بشقاب می گذاریم و گشنیز را بر روی آن می پاشیم. بالای غذای خود را با کاهو و خامه ترش تزیین میکنیم. در صورت دلخواه می توانید با سالسا اضافی نوش جان کنید.