کشمش ها را با آب گرم شسته و در صافی بريزيد. سپس وقتي آب کشمش رفت آن را درون ظرفی ريخته و با عرق بهار نارنج خيس مي كنيم. در آن را مي گذاريم تا يک شب بماند. شکلات را به طريقه بن ماری آب کنيد. خلال بادام را کمی تفت دهيد تا بو داده شود. گوشت ليمو ترش را خرد کرده و با خلال بادام، کشمش و عرق بهار نارنج به شکلات آب شده که کمی خنک شده است، اضافه و مخلوط مي كنيم. با قاشق مرباخوری گلوله های کوچكي برداشته و درون يك سينی که کاغذ روغنی داخل آن انداخته ايد، بريزيد. بعد از خنک شدن روی کاغذ توری و يا کپسول کوچک قرار داده و درون ظرف بچينيد . (با اين مقدار مواد، حدود 50 کانفت تهيه می شود.)